top of page

קול קורא להשתתפות בריטריט אמנות
המחלקה לאמנויות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מזמינה להשתתף בריטריט מקצועי הפתוח לאמניות.ים ולסטודנטיות.ים לאמנות, אשר נפגעו במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר ומהשלכותיה של המלחמה המתמשכת.
הריטריט יתקיים בתאריכים 11-10 ביולי 2024, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויכלול סדנאות אמנות ייעודיות; מפגשי ליווי אמנותי, אישיים וקבוצתיים, עם אוצרים ואוצרות; ודיונים על סוגיות באמנות עכשווית ו- "Aesthetics of Care".

היוזמה התגבשה כמענה לצורך במפגש בלתי אמצעי, לטובת מחשבה על יצירה בעת הנוכחית, בדגש על מתן הזדמנות להעשרה אישית ולפיתוחם של שיתופי פעולה עתידיים.

 

במהלך הריטריט תתקיים גם סדנה רעיוניות למשתתפות.ים שיהיו מעוניינות.ים בפיתוח עבודה חדשה. המשתתפות.ים יוזמנו להגיש את הצעותיהם לתערוכה, שתתקיים בגלריית האוניברסיטה במהלך השנה האקדמית הבאה. ההצעות לעבודות שייבחרו לתערוכה יזכו בתמיכה לשם הפקתן.

 

הריטריט ללא עלות, הסדרי לינה יסובסדו למשתתפות.ים נבחרות.ים לפי צורך.
לבקשת השתתפות, יש לשלוח קובץ אחד בפורמט PDF הכולל: פסקה קצרצרה המנמקת את המוטיבציה להשתתף בריטריט; קורות חיים; ומקבץ מייצג של 3 עבודות נבחרות. את הקובץ יש לשלוח עד ה-23 במאי 2024, למייל trumpledor.gallery@gmail.com

bottom of page