top of page

סטודיו פתוח לכל ישוב בעוטף

בית אום קולטור משתפת פעולה עם יריד צבע טרי! בואו לראות את מתחם הגלויה הסודית ביריד, רכשו גלויות (כל אחת בעלות של 190 ש"ח)  ותרמו לפעילות העמותה בעוטף!

כל ההכנסות ממכירת הגלויות יועברו במלואן כתרומה ייעודית לעמותה לטובת הקמת והפעלת מרחבי "סטודיו פתוח": מרחבי יצירה המנוהלים בידי אמנים מקומיים, למען התושבים, בוגרים וילדים. כל מרחב יציע מבחר עשיר של חומרים, ציוד מקצועי וכלי עבודה, וילווה בהנחייה של אמנית מקצועית. ההכנסות ישמשו גם לתמיכה באמניות המקומיות שינהלו את המרחב, ויפעילו אותו לטובת הקהילה. בשאר הזמן, המרחב ישמש את כלל אמני המקום כסטודיו ליצירה אישית ומקצועית.

מעוניינים לרכוש גלויות? פנו לנציגות שלנו במתחם הגלויה הסודית ביריד!  

bottom of page