top of page

פלסטלינה מהלב

סדנת פלסטלינה בעקבות החוסן הנפשי.

פלסטלינה כמטאפורה לנפש האדם - רכה מספיק כדי להיות מעוצבת מחדש, וחזקה מספיק כדי להתייצב לתוך צורה חדשה. בסדנה נעבוד עם החומר ככלי לחיזוק החוסן הנפשי ונעצב אותו מחדש כראי לתהליכי חוסן אישיים.


הסדנה החלה את דרכה בשנת 2023 עם בשיתוף עם מרכז חוסן שדרות שהחלה במפגש יוצרים.ות להתנסות משותפת בחומר מרכזי סביב השאלה המנחה: "מהם משאבי החוסן שלי"?


בתום התהליך התוצרים הוצגו בתערוכה שהציגה מגוון יצירות המבטאות את האמונה הגדולה בכח האדם ומשאביו לצד מורכבותה של מציאות החיים בחירום בטחוני מתמשך, כל זאת תוך שימוש באיכויות הייחודיות לפלסטלינה: קרקוע וגמישות, זמינות, חיבוריות, צבעוניות ותום.


פתיחת התערוכה ציינה את יום העיון המקצועי במרכז שעסק בנושא של "אמנות חזותית כמרחב מרפא במציאות חירום בשדרות ובעוטף עזה" במהלכו לקחו היוצרות.ים.

אמנים ומסיבות מקומיות

אומנות חיה

תמונות מהאירועים האחרונים שלנו

bottom of page