top of page

תקנון האתר
תקנון – תנאי השימוש והמכירה

הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתמשים באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון עם החברה. לפיכך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

ברכישת פריטים מתוך הפלטפורמה, אתה מקבל את תנאי השימוש והרכישה של האתר. למידע נוסף, ראה את מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה.

.חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים וגברים כאחד.

תנאי השימוש באתר

אתר זה – www.ummculture.org ("האתר"), הנמצא בבעלותה הבלעדית של עמותת "בית אום קולטור" הוא פלטפורמת מסחר נרחבת המאפשרת רכישה ישירה של יצירות אמנות ממיטב אמני הנגב המערבי, לצד מוצרים מעוצבים מקוריים("השירות").
העמותה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה, לרבות תנאי השימוש באתר והתנאים לרכישת עבודות דרך האתר, תנאי ההשתתפות באירועים, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של שינויים כאמור יהיה מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה.
החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יתנהל כסדרו ללא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.
העמותהה, מיסדיה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם, אינם נושאים בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה באתר או רכישה ממנו או כל שימוש אחר באתר. העמותה לא תישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.
העמותה, מיסדיה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות שימוש באתר לצורך רכישת עבודות או קבלת מידע מכל סוג שהוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם האמור.
העמותה, מיסדיה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר או כל גורם אחר שאין להם שליטה בו.
לעמותה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, מכל טעם שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כנגד העמותה, מיסדיה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.
כל זכויות הקניין הרוחני באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, הם קניינה הבלעדי של העמותהה, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמה מפורשת של העמותה מראש ובכתב.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים מידע או תמונות המופיעים באתר או לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא, ללא קבלת הסכמה מפורשת של העמותה מראש ובכתב.
קישורים לאתרי אינטרנט אחרים מתוך האתר ("האתרים המקושרים") נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים או לאתרים המקושרים או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש או כניסה לקישורים או לאתרים המקושרים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. – רכישת גלויות בפרוייקט הגלויה הסודית נעשית דרך האתר של צבע טרי. 
כל התמונות באתר הן לשם המחשה בלבד.
רכישת עבודות דרך האתר – ניתן לרכוש עבודות באמצעות האתר. מחיר העבודות יהיה כפי שמפורט באתר. העמותה שומרת את זכותה לשנות את תנאי המכירה או מחירי העבודות, עם או ללא הודעה מראש ובלבד שתנאי

מדיניות החזר עבודות 
האמור בסעיף זה אינו חל במקרים שנקבעו לפי החוק
בית אום קולטור ע"ר רשאית להציע לך להצטרף לניוזלטר שמוצע על ידה מפעם לפעם ולקבל תכתובות והודעות לדואר האלקטרוני אותו מסרת במהלך הרישום. בכל עת, תוכל להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך באמצעות הלינק 'להסרה מרשימת התפוצה' המופיע בסוף הניוזלטר או באמצעות פנייה במייל ummculture@gmail.com.
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לאתר או לתקנון זה יהיה בית המשפט המוסמך בבאר שבע, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל, מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין החלים בהם.
תנאים הקשורים לשימושך בחנות ולפעולות המכירה

מחיר העבודות הינו כפי שמפורט בדף המכירה של כל עבודה המוצגת בפלטפורמה. המחיר המוצג אינו כולל מע"מ.
המחירים המוצגים אינם כוללים משלוח בישראל.
ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיסי אשראי (מאסטרקארד, ויזה, ישראכרט, מקס ואמריקן אקספרס)
אנו שומרים את הזכות לשנות את אפשרויות התשלום בכל עת ומכל סיבה.
מדיניות החלפות והחזרות

למעט מקרים הקבועים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 (להלן "החוק") לא יינתן החזר כספי בגין רכישת המוצרים.
ניתן להחזיר ולבטל רכישה או להחליף עבודה תוך 14 ימים מיום קבלת העבודה בתנאי שלא נעשה בה שימוש, לא נעשה בה פגם והיא נשמרה באריזתה המקורית.
במקרה של החזרת עבודה, יינתן החזר כספי בניכוי 5% דמי טיפול. בנוסף, הלקוח יחויב בדמי משלוח בסך 400 ₪ בתוספת מע"מ. בתיאום מראש, אנו נבוא ונאסוף את העבודה. ההחזר הכספי יבוצע תוך 14 ימי עסקים ממועד החזרת העבודה ויבוצע בשיטת התשלום המקורית ובאותם תנאים.
אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה.
על מנת להחזיר עבודה אנא שלחו דוא"ל ל: ummculture@gmail.com עם פרטי העבודה, העתק החשבונית והסיבה בגינה תרצו להחזירה ואנו ניצור איתכם קשר תוך 2 ימי עסקים.

העבודות שכבר נרכשו לא ישתנו.

bottom of page