top of page

All Products

חנות און ליין לתערוכת "אוצרות העוטף" המציגה ביריד צבע טרי 2024. התערוכה מציגה מגוון של אמנים מקצועיים החיים בישובי וקהילות העוטף המנציחים בעבודותיהם את הנופים, האנשים והחיים באזור לפני ואחרי האירועים של אוקטובר 2023. חצי מהכנסות המכירה יתרמו לעמותת אום קולטור- הבית לאמני הנגב המערבי
חנות און ליין לתערוכת "אוצרות העוטף" המציגה ביריד צבע טרי 2024. התערוכה מציגה מגוון של אמנים מקצועיים החיים בישובי וקהילות העוטף המנציחים בעבודותיהם את הנופים, האנשים והחיים באזור לפני ואחרי האירועים של אוקטובר 2023. חצי מהכנסות המכירה יתרמו לעמותת אום קולטור- הבית לאמני הנגב המערבי
69 products
bottom of page